Nr.15 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Sagsfremstilling og økonomi

 

 

Februar

 • Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og budget
 • Økonomisk status på ældreområdet - med forslag til justeringer af serviceniveauet
 • Oplæg til den fortsatte drift af hjælpemiddelcentralen
 • Venteliste plejebolig og ældrebolig
 • Udmøntning af Finanslovspuljer
 • Orientering om ankestatistik 2017 på både ældre- og handicapområdet
 • Evt. oplæg til øget hjemtagning og øget udbud af tilbud på rusmiddelområdet. Der er lavet en skitse til en 2020-plan

Marts – mødet holdes på pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

 • Introduktion til arbejdet på plejecentret
 • Status på skærmbesøg i hjemmeplejen
 • Udvikling i visiterede besøg i hjemmeplejen
 • Økonomisk status, Handicap og Socialpsykiatri

April

·         Præsentation af skabelon for løbende information til udvalget om økonomiske nøgletal.

 

Maj

·         Revideret masterplan på Handicap og Socialpsykiatri

 

Juni – Mødet holdes på/om Indsatshuset

·         Introduktion til og status for arbejdet med etablering af et indsatshus

·         Status på frikommuneprojektet

 

 

August

·         Økonomisk status Ældre og omsorg

·         Økonomisk status Handicap og Socialpsykiatri

·         Halvårsstatus på ankestatistik

 

September – Mødet holdes på Lindegården

·         Introduktion til Lindegården, Linden og Viso

 

Oktober

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

·         Introduktion til træningsenhedens arbejde

·         Økonomisk status ældre og omsorg

·         Økonomis status Handicap og Socialpsykiatri

 

December

 

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Orienteringen taget til efterretning.


Sag om kvalitetsstandard vedr. afløsning og aflastning forventes behandlet på marts mødet.