Nr.27 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om kommende sager

Sagsfremstilling og økonomi

Marts – mødet holdes på pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

 • Introduktion til arbejdet på plejecentret
 • Status på skærmbesøg i hjemmeplejen
 • Udvikling i visiterede besøg i hjemmeplejen
 • Økonomisk status, Handicap og Socialpsykiatri
 • Udmøntning af Finanslovspuljer
 • Godkendelse af vedtægter,samarbejdsaftale og budget Seniorrrådet
 • Kvalitetsstandard afløsning og aflastning

April

·         Præsentation af skabelon for løbende information til udvalget om økonomiske nøgletal.

 • Oplæg til den fortsatte drift af hjælpemiddelcentralen
 • Status på skærmbesøg i hjemmeplejen

 

Maj

·         Revideret masterplan på Handicap og Socialpsykiatri

·         Status akutsygeplejen

 

Juni – Mødet holdes på/om Indsatshuset

·         Introduktion til og status for arbejdet med etablering af et indsatshus

·         Status på frikommuneprojektet

 • Venteliste plejebolig og ældrebolig

·          

 

 

August

·         Økonomisk status Ældre og omsorg

·         Økonomisk status Handicap og Socialpsykiatri

·         Halvårsstatus på ankestatistik

 

September – Mødet holdes på Lindegården

·         Introduktion til Lindegården, Linden og Viso

 

Oktober

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

·         Introduktion til træningsenhedens arbejde

·         Økonomisk status ældre og omsorg

·         Økonomis status Handicap og Socialpsykiatri

 

December

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Udvalget får i foråret en sag med orientering om hvordan der på området er arbejdet med opfølgningen på trivselsmålingen.