Nr.26 - Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 18/1988

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje- og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtiget til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Plejeboliger


Aktuelt er der 19 borgere på venteliste til en plejebolig, heraf er de 3 borgere fra andre kommuner. Der er aktuelt 5 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 14 borgere på en plejehjemsplads og der er således tale om en stigning på 5 borgere.


Aktuelt overholder Fredensborg Kommune plejeboliggarantien.


I hele 2017 overholdt Fredensborg Kommune plejeboliggarantien for alle Fredensborg borgere og den gennemsnitlige ventetid, på plejeboliggarantien var 12,82 dage.


Ældreboliger


Aktuelt er der 19 borgere på venteliste til en ældrebolig. Af disse borgere er 12 fra Fredeborg Kommune og 7 fra andre kommuner. Der er aktuelt 8 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede der 14 borgere på en ældrebolig og der er således tale om en stigning på 5 borgere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning