Nr.22 - Orientering om Forebyggelsesrådet

Sagsnr.: 17/24724

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om udpegning af medlemmer til Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget godkendte den 15. januar 2018 Forebyggelsesrådets rammer og sammensætning, herunder kommissoriet.


Seniorrådet, Ældre Sagen og DH, Fredensborg har efterfølgende udpeget de medlemmer, de ønsker at indstille til Forebyggelsesrådet.


Udpegningen til Forebyggelses, som er godkendt af formanden for SSU er:


Seniorrådet: Lisbeth E. Knudsen og Finn Kamper-Jørgensen

Ældre Sagen, Fredensborg: Jørgsen Simonsen og Henrik Nielsen (mindst indtil Ældre Sagens konstituering i marts måned)

DH, Fredensborg: Lis Kofoed


Seniorrådet og Ældre Sagen har peget på Finn Kamper-Jørgensen som formand.


Fra administrationen deltager Ældre og Omsorgschef Hans Bækvang, Leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger og Leder af Humlebæk dagcenter Trine Zørn. Herudover afventer en tilbagemelding fra Center for Læring, Fritid og Sundhed som repræsenterer den borgerrettede forebyggelse. Forebyggelsesrådet sekretariatsbetjenes af udviklingskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen.


Forebyggelsesrådet konstitueres på første møde planlagt i februar måned.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.