Nr.17 - Godkendelse af dagsorden

Pia Bødtker (A), Carsten Wulff (V), Bjørn Svensson (Ø)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Dagsorden godkendt, dog således at punkt 19,20 og 21 behandles før punkt 18.