Nr.151 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Orientering om status på hjemmeplejekontrakt.

Orientering om ændring af praksis for opkrævning af betaling for mad for plejehjemsbeboere.

Orientering om forbrug af klippekorttordning i Fredensborg kommune.

Orientering om status på SSP.