Nr.149 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Januar 2019

 • Status på hjemtagelse af Substitutionsbehandling
 • Status på etablering af boliger på Teglgårdsvej
 • Kontrakter med private leverandører på hjemmeplejeområdet
 • Det sociale frikort
 • Satspuljemidler
 • Orientering om personsag - LUKKET

 

 

 

Februar 2019

 • Handleplan hjemmeplejen
 • Status for den ældre medicinske patient
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Studietur for Social-og Seniorudvalget
 • Tilsyn 2018
 • Ankestatistik for 2. halvår 2018
 • Sundhedsaftale 2019-2022
 • Videreudvikling af SSP
 •  

 

Marts

 • Masterplanen 2019-2023

 

Maj

 • Økonomiopfølgning

 

Videre frem

 • Konference om overgangen fra barn til voksen i oktober 2019 (besluttet i budget 2019)
 • Økonomiopfølgning (oktober)

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Orienteringen taget til efterretning.