Nr.145 - Implementering af Budget 2019

Sagsnr.: 18/31185

 

Beslutningstema

Reduktion af telefontider i Visitation og Hjælpemidler til 15 timer ugentligt som følge af implementering af  budget 2019-2022.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med implementering af budget 2019 – 2022 blev Visitation og Hjælpemidler reduceret med 1 stilling, svarende til 450.000 kr. årligt. Der er behov for at justere telefontiderne, hvis de nuværende sagsbehandlingstider skal overholdes.

 

Center for Ældre og Omsorg, ønsker derfor med denne sag at gøre opmærksom på at hvis de nuværende sagsbehandlingsfrister skal overholdes, er der behov for at justere det telefoniske tilgængelighedsniveau.

 

Dette er ligeledes i overensstemmelse med Fredensborg Kommunes Digitaliserings- og kanalstrategi jf. afsnit om digital selvbetjening, kommunikation og velfærd.

 

”Kommunens service skal frem for alt være effektiv, og servicen til borgere og virksomheder skal opleves tidsvarende og tidsbesparende. Kommunen ønsker samtidig, at de mest priseffektive kanaler anvendes i kommunikationen med borgere og virksomheder. Vi skal begrænse og lukke for dyre henvendelseskanaler (e-mail, telefon og personlig henvendelse) og sikre let adgang til digital selvbetjening og medbetjening samt åbne for nye digitale henvendelseskanaler.”

 

Administrationen har undersøgt telefontiderne for Visitation og Hjælpemidler, i andre Nordsjællandske kommuner for at sammenlige med det serviceniveau, som Fredensborg Kommune har på området.

 

Fredensborg Kommune har med 24,5 timer om ugen aktuelt den højeste ugentlige telefontid blandt de adspurgte omkringliggende kommuner. Allerød ligger lavest med seks timer pr. uge.

 

Åbningstider i Fredensborg Kommune og andre nordsjællandske kommuner

Ugedag

Hillerød

Halsnæs

Allerød

 

Helsingør

 

 

Hørsholm

Fredensborg

Nuværende

Fredensborg

Pr. 1/1-19

Mandag

10-14

10-14

10-12

9:30-12

9-13

8:30-16

9 - 12

Tirsdag

10-14

10-14

10-12

9:30-12

9-13

8:30-13

9 - 12

Onsdag

10-14

10-14

Lukket

Lukket

9-13

8:30-13

9 - 12

Torsdag

12-17

10-14

10-12

9:30-12

og

13-15

 

9-13

8:30-13

9 - 12

Fredag

10-12

Lukket

Lukket

9:30-12

9-13

8:30-12

9 - 12

Timer i alt

19

16

6

12

20

24,5

15

 

 

Udover den telefoniske betjening er der mulighed 24/7 for selvbetjening på Fredensborg Kommunes hjemmeside, hvor borger kan søge direkte om hjælpemidler.

 

Derudover har borgerne også mulighed for at henvende sig i KVIK-service på Hjælpemiddelcentralen beliggende Helsingørsvej, hver torsdag fra klokken 10:00 – 14:00

 

Hvis borgerne har spørgsmål til allerede bevilgede hjælpemidler, kan borgeren kontakte hjælpemiddelcentralen direkte. 

 

Endvidere har borgerne mulighed for at benytte den digitale hotline, som kan hjælpe borgerne med svar på generelle spørgsmål og hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger ved ansøgning om eksempelvis hjælpemidler.

Borgerne kan ringe 70 20 00 00 for hjælp til den digitale selvbetjening: Mandag kl. 8.00 - 20.00, tirsdag kl. 8.00 – 20.00, onsdag kl. 8.00 – 20.00, torsdag kl. 8.00 – 20.00, fredag kl. 8.00 – 16.00, lørdag Lukket, søndag kl. 16.00 – 20.00.

 

Visitation og Hjælpemidler, har også udekørende funktion og visitation i borgernes hjem. Ved ændring af telefontiderne vil eftermiddagene kunne prioriteres til hjemmebesøg i stedet for telefonbetjening.

 

Med en ugentlig telefontid på 15 timer vil Fredensborg Kommune lægge sig på niveau med de øvrige kommuner.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sundhed og Trivsel

Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Social og Seniorudvalget.

 

Indstilling

  1. At telefontiden ændres til 9-12 alle hverdage.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Indstillingen godkendt.