Nr.142 - Sundhedsplejen og Tandplejens serviceprofil 2019

Sagsnr.: 18/30732

 

Beslutningstema

Serviceprofil 2019 for ydelser vedrørende Sundhedsplejen skal godkendes.

Serviceprofil 2019 for ydelser vedrørende Tandplejen skal godkendes.

Serviceprofilerne er gældende fra 1. januar 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente fra Sundhedsplejen og Tandplejen i Fredensborg Kommune. Områderne er reguleret efter bestemmelser i Sundhedsloven.

Formålet med serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser, borgerne får.

Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.

 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens service i 2019 fastholdes på samme niveau som i 2018.

 

Den styrkede tidlige indsats fortsætter med en opsøgende indsats til børn, der ikke er i dagtilbud og et øget samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud omkring udsatte børn fra 0-2 år.

 

I Sundhedsplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om det samlede tilbud i 2019 (bilag 1).

 

Tandplejen

Tandplejens service i 2019 fastholdes på samme niveau som i 2018.

 

Den styrkede tidlige indsats, hvor barnet indkaldes til sundhedssamtale 8 mdr. gammel fortsætter. Ligeledes fortsætter den styrkede forebyggende indsats i forbindelse med omsorgstandplejen, hvor der vil blive udarbejdet individuelle mundplejeplaner samt undervisning heri.

 

I Tandplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om det samlede tilbud i 2019 (bilag 2).

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

 Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

3. Du kan mere end du tror

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Social– og Seniorudvalget.

 

Kommunikation

Serviceprofilerne lægges på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At serviceprofilen for Sundhedsplejen 2019 godkendes.
  2. At serviceprofilen for Tandplejen 2019 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Indstillingen godkendt.