Nr.90 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Status på nyt plejecenter

Ændret visitation til Else Marie Hjemmet

Analyse af samarbejdsmuligheder med Hørsholm Kommune om akutsygepleje er igangsat

Der har være en vellykket implementering af Nexus

Ældreområde oplever stigende rekrutteringsudfordringer. Administrationen undersøger mulighederne for samarbejde med Socialpædagogerne på opfordring fra Bjørn Svensson.,

Dialogmøde på socialområdet 15.11 om ny sundhedsaftale.

Nyt medlem af Seniorrådet: Grethe Zöllner udtrådt og nyt medlem er Niels A. Mehnke

Ny pjece om støtte til borgere med demens udleveret

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.