Nr.89 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Formanden orienterede om en vellykket åbning af Møllevejen.

Bjørn Svensson gjorde opmærksom behov for opdatering af kvalitetsstandarderne på hjemmesiden.