Nr.88 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

September 

 • Temamøde om revideret Ældrepolitik
 • Budgetrevision 31.07
 • Ny benyttelse af Kejserdal
 • Ny benyttelse af Teglgårdsvej
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Sundhedsaftale 2019-2022
 • Årsrapport tilsyn 2017 og tilsynspolitik 2019

 

Oktober - Mødet holdes på Møllevejen
 

 • Ny rammeaftale KKR
 • Navn til nyt plejecenter i Humlebæk
 • Introduktion til og status for arbejdet med etablering af Møllevejen

 

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

 

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Fredensborg Humlebæk Fælleslegat
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 •  

 

December

 

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10
 • Prognosemodel for voksenområdet

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orientering taget til efterretning.