Nr.80 - Første udsendelse af det digitale nyhedsbrev 60 plus

Sagsnr.: 18/16055

 

Beslutningstema

Orientering om den første udsendelse af det digitale nyhedsbrev 60 plus.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2017 besluttede Byrådet, at der fra 2018 udsendes et digitalt nyhedsbrev til ældrebefolkningen to gange årligt. Første nyhedsbrev blev planlagt til at blive udsende via E-boks 1. halvår af 2018.

 

Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af det første nyhedsbrev nedsat en redaktionsgruppe med repræsentation fra Ældre Sagen og Seniorrådet samt fagrelevante personer fra administrationen.

 

Udsendelse af 1. nyhedsbrev

Det første digitale nyhedsbrev blev sendt ud til kommunens 60 plus årige via KMD’s elektroniske post i E-boks den 23. og 24. maj. Nyhedsbrevet er vedhæftet som bilag.

 

I alt 11.933 borgere har fået tilsendt det digitale nyhedsbrev. Da ikke alle er oprettet i E-boks, har KMD sendt nyhedsbrevet til 1645 borgere som brev.

 

Invitationen til pensionistudflugten for 65+ årige er sendt sammen med nyhedsbrevet til de 65+ årige.

 

Udgifter

Udgifterne til udsendelse af nyhedsbrevet (eksklusiv invitation til pensionistudflugt) med Post Nord og KMD digital post er ca. 15.000 kr.

Hertil kommer udgifter til produktion af nyhedsbrevet på 10.000 kr.

 

Tilbagemeldinger

Der har efter udsendelsen af nyhedsbrevet været mange positive tilkendegivelser og indtil videre har 2.206 tilmeldt sig nyhedsbrevet. Disse borgere vil fremover få tilsendt nyhedsbrevet via mail. Borgeren kan til en hver tid afmelde sig nyhedsbrevet igen på kommunens hjemmeside.

 

Der har været enkelte henvendelser fra borgere, som ønsker nyhedsbrevet, men som ikke er oprettet i E-boks.

 

Nyhedsbrevet fremover

På grund af GDPR kan nyhedsbrevet i fremtiden ikke sendes uopfordret. Den enkelte borger skal derfor tilmelde sig nyhedsbrevet og modtage fremtidige nyhedsbreve i egen mailboks.

Der vil løbende blive gjort opmærksom på denne mulighed ex. via dagspressen.

Nyhedsbrevet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside samt i print på kommunens biblioteker.

 

Herudover vil hjemmeplejen have mulighed for at uddele et printet eksemplar til borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen og som ikke har adgang til PC.

 

Det næste nyhedsbrev forventes udsendt ultimo 2018.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.