Nr.79 - Orientering om serviceniveau ved levering af hjælpemidler samt ved reparationer

Sagsnr.: 18/21152

 

Beslutningstema

Orientering om serviceniveau for levering af hjælpemidler samt serviceniveau ved reparationer.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgere med en varig funktionsnedsættelse, kan efter Lov om Social Service § 112 og § 116, låne et hjælpemiddel eller få foretaget boligændringer af Fredensborg Kommune.

Borgerne betaler ikke for at låne hjælpemidler og kan låne dem, så længe de har brug for det.

 

Levering af ikke akutte hjælpemidler:

Efter bevilling af hjælpemidlet kan borger evt. sammen med pårørende afhente hjælpemidlet samme dag på hjælpemiddelcentralen. Hvis borgeren ikke har mulighed for denne leveres hjælpemidlet til hjemmet inden for 3 hverdage.

Borgere i Fredensborg Kommune har derudover et særligt tilbud om ”Kvik Service”. Dette er et tilbud om hurtig sagsbehandling, på ansøgninger om standardhjælpemidler, til borgere med en varig lidelse. Borgeren kan benytte sig af denne mulighed, ved at møde op i Kvik Service, på hjælpemiddelcentralen på torsdage mellem klokken 10:00 og 14:00. Tidsbestilling er ikke nødvendig. Fredensborg Kommune har bemandet Kvik Service, med en sagsbehandlende terapeut, som kan vurdere om borger kan bevilges det ansøgte hjælpemiddel samt give råd og vejledning om egnet hjælpemiddel. Udlevering af hjælpemidlet ved samme lejlighed tilstræbes, og det er meget ofte en mulighed. Helt enkle hjælpemidler kan udleveres til pårørende uden borgeren er med. Der kan dog være situationer, som kræver, at der indhentes yderligere oplysninger før endelig afgørelse.

Eksempler på standardhjælpemidler er; Rollator, transportkørestol, toiletstol og toiletforhøjer.

Endvidere kan mindre reparationer af rollatorer og kørestole, bevilget af Fredensborg Kommune, udføres på stedet af en depotmedarbejder.

Borgerne har også mulighed for at aflevere tidligere bevilgede hjælpemidler, som ikke anvendes mere.

Levering af akutte hjælpemidler:

Efter bevilling og bestilling af hjælpemidlet, vil hjælpemidlet blive leveret hos borgeren samme dag af HMC, hvis bestillingen sker inden klokken 10:00. Modtages bestillingen efter klokken 10:00 vil hjælpemidlet blive leveret hverdagen efter. Opgaver, som kan bevilges AKUT omfatter levering af standardhjælpemidler.

Det er alene følgende hjælpemidler, der betragtes som AKUT: APV-Hjælpemidler såsom plejesenge og personlifte, tryksårsforebyggende hjælpemidler, Nødkald og Cliqlåse

 

 

Reparation af hjælpemidler:

Fredensborg kommune bevilger nødvendige reparationer, der ligger udenfor den almindelige vedligeholdelsespligt. Borgerne henvender sig til de sagsbehandlende terapeuter eller Hjælpemiddelcentralen, der sørger for og afholder udgiften til reparationen. Hvis reparationen tager lang tid, kan kommunen ved særligt behov eventuelt udlåne et andet hjælpemiddel imedens reparationen foregår.

Reparationer foretages på hjælpemiddelcentralen eller i borgerens hjem på hverdage.

 

Akutte reparationer udføres på de samme hjælpemidler, som leveres akut, dvs. APV-Hjælpemidler såsom plejesenge og personlifte, tryksårsforebyggende hjælpemidler, Nødkald og Cliqlåse.

 

Borgernes ansvar

Hjælpemidlerne er kommunens ejendom, men borgeren er ansvarlig for hjælpemidlet så længe det er udlånt til borgeren. Borgernes almindelige indbo-ansvarsforsikring dækker ved brand, tyveri og vandskade.

Borgerne skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlerne f.eks.: jævnlig rengøring, smøring og justering, pumpning / lapning / udskiftning af dæk og slanger efter behov, udskiftning af elpærer og defekte lygteglas.

Fredensborg Kommune yder derfor ikke hjælp til drift og vedligeholdelse. Der ydes dog hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der behov for mere end én årlig udskiftning. Borgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning. (Borgerne skal gemme deres kvittering som dokumentation). Borgerne kan få hjælp til lapning og udskiftning af dæk og slanger mod betaling hos forskellige leverandører f.eks. Falck Hjælpemidler, Adjutor eller Handiwork.

Administrationen har forespurgt Ældresagen ”Den hjælpende hånd”, som fungerer ved hjælp af frivillige i ældresagen om der vil kunne etableres et frivillighedskorps, som eventuelt kunne hjælpe med lapning og lignende. Aktuelt har ældresagen ikke mulighed for dette, men der afsøges muligheder.

 

Særligt i forhold til EL-Kørestole og Minicrossere

Borgeren informeres om at borgeren skal tegne en forsikring der dækker ansvar for skade på andre personer eller ting forvoldt af brugeren af kørestolen. Borgeren bør derfor altid informere sit forsikringsselskab om at de har fået bevilget et el-køretøj.

Borgerne anbefales, at der tegnes et Falck abonnement, således at borgeren kan være sikker på at blive kørt hjem med el-køretøjet, hvis det skulle gå i stykker. Borgerne har mulighed for f.eks. at tegne et abonnement gennem invalideorganisationernes brugerservice (Danske Handicaporganisationer)

 

 

 

Retsgrundlag

Serviceloven, arbejdsmiljøloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Administrationen undersøger muligheden for en vagtordning til reparation af hjælpemidler i weekender mv.