Nr.50 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orientering om vandskade på Øresundshjemmet.

Orientering om status på byggeriet af nyt plejecenter i Humlebæk.

Orientering om status på handling på modtagne underretninger på børneområdet.