Nr.48 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 
Carsten Wulff (V)

Sagsfremstilling og økonomi

 

Maj

Mødet holdes i hjemmeplejen Mergeltoften Nivå (præsentation af skærmbesøg)
 

 • Masterplan 2018 - 2022 – Center for Familie og Handicap
 • Oplæg til den fortsatte drift af hjælpemiddelcentralen
 • Status på skærmbesøg i hjemmeplejen
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Budgetrevision 31.03

 

Juni (29. maj) – Mødet holdes på Lindegården

 • Intro om Lindegården, Linden og Viso
 • Status på frikommuneprojektet
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap

 

August
 

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Økonomisk status Handicap og Socialpsykiatri
 • Halvårsstatus på ankestatistik

 

September – Mødet holdes på Møllevejen
 

 • Introduktion til og status for arbejdet med etablering af Møllevejen
 • Budgetrevision 31.07

 

Oktober

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap
 • Ny rammeaftale KKR

 

 

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Økonomisk status Handicap og Socialpsykiatri

 

December

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10

 

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning. Status på akutsygeplejen i september. Orientering om plejecenter byggeri  maj måned.