Nr.43 - Skærmbesøg i hjemmeplejen

Sagsnr.: 17/10747

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om aktuel status på skærmbesøg i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget godkendte den 6. juni 2017 forsøg med at afprøve virtuel støtte i Fredensborg Hjemmepleje hos borgere bosiddende i Kokkedal og Nivå. Formålet med forsøget er at undersøge:

1) Hvilke opgaver i hjemmeplejen kan omlægges fra fysiske besøg til et skærmbesøg

2) Hvordan kan skærmopkald indpasses i den daglige opgaveløsning

3) Potentialer i forhold til frigørelse af tid.

Det er et succeskriterie i forsøget, at borgere og pårørende er trygge ved skærmbesøg, og at medarbejderne er fortrolige ved det tekniske udstyr.

Skærmbesøg har været afprøvet siden 15. nov. 2017 hos 21 borgere, hvoraf de 14 stadig er i gang. Der indgår 17 borgere i evalueringen.

Evalueringen viser:

Opgaver der indgår i forsøget:

  • Påminde om medicin, mad og drikke.
  • Støtte til at få struktur på hverdagen.
  • Psykisk støtte herunder støtte til døende.
  • Tryghed i forbindelse med bad.
  • Ekstra besøg ved akut opstået sygdom.

Skærmbesøg er et frivilligt tilbud til borgerne, og langt de fleste adspurgte borgere har lyst til at prøve. Flere borgere og deres pårørende tvivler dog på, at de ældre kan finde ud af at betjene skærmen. Men langt de fleste kan ganske hurtig lære at modtage et videoopkald. Borgerne er glade for, at det er de medarbejdere, de kender, de ser på skærmen, og de giver udtryk for, at de synes at skærmbesøg er en god ide. Enkelte borgere har ønsket at stoppe med skærmbesøg, da de hellere vil have et fysisk besøg i stedet for.

De involverede medarbejdere har været meget begejstrede for at afprøve skærmbesøg. Generelt set har teknologien været nem at betjene, der har været forskellige tekniske udfordringer undervejs i opstartsfasen, men der har været hurtig og kompetent hjælp fra det hollandske firma FocusCura, som der har været indgået en 6 måneders ”pilot-aftale” med. Medarbejderne oplever at skærmbesøg forbedrer kvaliteten i kommunikationen med borgeren, da kommunikationen bliver mere nærværende.  Medarbejderne oplever også, at skærmbesøg støtter borgerne i at bruge deres færdigheder til selv at udføre dagligdagsaktiviteter, fx at hente frokosten eller selv gå ud smøre frokosten, havde hjælperen været i hjemmet, ville de ofte have hentet frokosten for borgeren.

Der er udarbejdet arbejdsgange der er tilpasset den daglige drift, og opkald kan både varetages af medarbejdere, der er ”på farten” samt af planlæggeren, der sidder på kontoret. Selve skærmopkaldet er let at passe ind i det øvrige program. En udfordring i afprøvningen har været at fastholde den planlagte tid til motivationssamtale med borgeren samt opsætning af skærm. I en travl hverdag, hvor der er fokus på at bruge tiden effektivt, er det let at inddrage den ekstra afsatte tid i tilfælde af, at en kollega er blevet syg eller andet. Ledergruppen arbejder på at finde en anden måde at organisere opstarten af skærmbesøg hos den enkelte borger på.

Forsøget viser at det er muligt at frigøre tid ved at omlægge fysisk besøg til skærmbesøg. Der er i beregningen ikke fraregnet tid til skærmopsætning, samt den øvrige tid omkring skærmbesøg til fx at finde skærmen frem, dokumentere i omsorgssystem m.v. Beregning viser, at der i gennemsnit pr. omlagt besøg frigøres ca. 13 minutter.

Indtil videre har opstartsomkostningerne oversteget de sparede ressourcer i hjemmeplejen.

 

Udgifterne er afholdt af midler fra værdighedspuljen 2017 og 2018 (kvalitetsudvikling af hjemmeplejen)

Næste skridt er at opstarte skærmbesøg i Fredensborgområdet.

 

Social- og Seniorudvalget vil på mødet få fremvist et konkret skærmbesøg.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget udtrykte anerkendelse af indsatsen.