Nr.41 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 17-04-2018

Dagsorden godkendt.