Nr.51 - Sager på vej per 05. marts 2019

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

April

  • Prøvelyst Teglværk

Administrationen afventer – fortsat - materiale fra ejer. Hvorvidt sagen kan behandles i april afhænger af hvorvidt materiale modtages fra ejer.

 

  • Praksis ved behandling af sager om bevaringsværdigt byggeri med SAVE værdi 1-4

Administrationen har forberedt sagen til behandling på mødet i april.

 

  • Status for byudviklingsprojekterne

Der forventes en sag om Humlebæk på mødet i april.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-03-2019

Orienteringen tages til efterretning.