Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Dagsordenen godkendt.