Nr.35 - Sager på vej per 05. februar 2019

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

Marts

  • Screening for mulige placeringer af ny skydebane

Skydebanens Bestyrelse har fået forlænget frist til at komme med bemærkninger og sagen kan derfor tidligst fremlægges ved i marts.

  • Prøvelyst Teglværk

Administrationen afventer materiale fra ejer. Hvorvidt sagen kan behandles i marts afhænger af hvorvidt materiale modtages fra ejer.

  • Rammer for ny Bæredygtigheds og Miljøpolitik
  • Lyngebækgårdsallé 3
  • Lokalplanforslag til Hasselhøj – 4 boliger
  • Praksis ved behandling af sager om bevaringsværdigt byggeri med SAVE værdi 1-4.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-02-2019

Orientering tages til efterretning. Udvalget ønsker tilføjet en status for byudviklingsprojekterne.