Nr.21 - Træffetid

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-02-2019

Carsten Ralf Petersen, Stig Christian Rutving, Mike Desmond Creaven og Dorte Creaven havde foretræde i sag nr. 23 ”Udvidelse af tilladelse for Til Tops Nivå” på vegne af Grundejerforeningen Skovparken, Interesseforeningen Svanevej og Ternevej, samt adresserne Skovparken 31 og Svanevej 3.

 

Annette og Jesper Maarschalk havde foretræde i sag nr. 27 ”Ansøgning om landzonetilladelse, Langerødvej 20, Langerød”.

Bilag i form af billeder og tekst udsendt inden mødet indgik i sagens behandling og vedhæftes som bilag til sagen.

Lauge Sletting vedr. ansøgt moleudvidelse Sletten Havn.