Nr.145 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 145 ”Godkendelse af fondsansøgning til Den Grønne Slotsby”.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Dagsordenen godkendt.