Nr.144 - Sager behandlet på lukket møde den 5. september 2018

Sagsnr.: 17/28299

 
Bo Hilsted (A)

Sagsfremstilling og økonomi

145. Godkendelse af dagsordenen

146. Godkendelse af fondsansøgning til Den Grønne Slotsby - Lukket

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Administrationens indstilling anbefales, idet der lægges vægt på, at der med godkendelse affondsansøgningen ikke tages endelig stilling til realisering af de enkelte delelementer.