Nr.142 - Orientering per 5. september 2018

Sagsnr.: 17/8120

 
Bo Hilsted (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Dialogmøde mellem Grønt Råd og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget afholdes den 18. september 2018 kl. 16.30-19.00

 

Grønt Råd har udvalgt 3 temaer til fælles drøftelse ved det årlige dialogmøde med udvalget:

  1. Klimamål og reduktion af CO2 belastningen i kommunen på 25 % inden 2020.
  2. Flere boliger i landsbyerne - styrkelse af livet i landsbyerne med særligt fokus på muligheden for etablering af flere boliger.
  3. Bevaringsværdige bygninger og ejendomme - status for udviklingen på området og de udfordringer, der er i forhold til bevaringsværdige bygninger og miljøer.

Dagsorden og baggrundsmateriale udsendes senest en uge inden mødet.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Orienteringen tages til efterretning.