Nr.132 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Dagsordenen godkendt.