Nr.161 - Sager på vej per 3. oktober 2018

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

November

Planmæssige rammer for udbud og lokalplan af Ullerødvej/Holmegårdsvej (grundsalg)

Planmæssige rammer for udbud og lokalplan af Hasselhøj Nivå (grundsalg)

 

December

Forslag til lokalplan for Høje Lønholt 2

Forslag til Teglgårdsvej 432B

Ny landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg (BAS biler) Kongevejen 86

Mobilmast ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej (præsentation af tidligere analyser, dækningskort, alternative placeringer mv., jf. PMK 14.08.18)

Placering af nyt skydecente

Igangsætning af Planstrategi 2019

Igangsætning af Boligpolitik 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Orienteringen tages til efterretning.