Nr.147 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Sag 153 blev udsat. Sag 154 blev fremrykket til behandling efter sag 148. Dagsordenen derefter godkendt.