Nr.175 - Sager på vej per 6. november 2018

Sagsnr.: 17/28298

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder. Det er ikke en komplet liste over alle kommende sager.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

December

  • Planmæssige rammer for udbud og lokalplan af Hasselhøj Nivå (grundsalg)
  • Forslag til lokalplan for Høje Lønholt 2
  • Ny landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg (BAS biler) Kongevejen 86
  • Screening for mulige placeringer af ny skydebane

 

Januar

  • Planmæssige rammer for udbud og lokalplan af Ullerødvej/Holmegårdsvej (grundsalg)
  • Igangsætning af Planstrategi 2019
  • Prøvelyst Teglværk
  • Placering af mobilmaster

 

Senere

  • Forslag til lokalplan Teglgårdsvej 432B

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Orienteringen tages til efterretning.