Nr.174 - Orientering per 6. november 2018

Sagsnr.: 17/8120

 
Flemming Rømer (O)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Intet at bemærke.