Nr.163 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6222

 
Flemming Rømer (O)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Kjeld Thørup og Alex Thørup havde foretræde i sag nr. 168. ”Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af landbrugsejendom, Fredtoftevej 3”. Bilag Situationsplan 1:2500 og afgørelser nr. 137 – Store stuehuse i landzone og nr. 163 – Bygningers omfang i m2 – i landzone og i lokalplanlagte områder fra Nævnenes Hus omdelt.