Nr.162 - Godkendelse af dagsordenen

Flemming Rømer (O)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Dagsordenen godkendt, idet sag 167 blev dog udsat, således at administrationen kan behandle tilsendt materiale fra grundejer.