Nr.187 - Orientering per 29. november 2018

Sagsnr.: 17/8120

 
Bo Hilsted (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Status for revision af regulativer

Usserød Å regulativet og Fællesregulativet for alle de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune er blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Administrationen afventer på den baggrund høring og vedtagelse af særregulativerne for de øvrige offentlige vandløb, indtil der er truffet afgørelse i klagesagerne. Det betyder, at tidsplanen for revisionen af de ca. 20 særregulativer, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for, udsættes. Der i øjeblikket er en sagsbehandlingstid i klagenævnet på min. 12 måneder.   

 

 

Kommunikation

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Orienteringen tages til efterretning.