Nr.177 - Træffetid

Bo Hilsted (A)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Lenette & Peter Brandt havde foretræde i sag nr. 185 – ”Ansøgning om dispensation i forbindelse med opførelse af et nyt enfamiliehus, Sørupvej 41 i Sørup”.