Nr.176 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Dagsordenen godkendt.