Nr.60 - Orientering per 6. marts 2018

Sagsnr.: 17/8120

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalgets møde med vandløbsinteressenterne afholdes onsdag den 9. maj 2018 kl. 18-20. På mødet skal typiske vandløbssager mellem kommunen og vandløbsinteressenterne drøftes. Endvidere skal Fællesregulativet og Usserød Å regulativet gennemgås med henblik på endelig vedtagelse på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 29. maj 2018.

 

Administrationen har afgjort, at ny anvendelse af det tidligere Prøvelyst Teglværk ved Karlebo er omfattet af planlovens regler om lokalplanpligt. Administrationen er fortsat i dialog med ejeren og dennes rådgivere (jf. orienteringssag til udvalget 7. november 2017). Borgmesteren har endvidere været på besøg på ejendommen. Administrationen forventer at forelægge et dagsordenspunkt om sagen til aprilmødet.

 

Temamøde for Byrådet om affald og genanvendelse afholdes onsdag den 25. april 2018 kl. 16.30-18.30 hos Norfors, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Orienteringen tages til efterretning.