Nr.59 - Sager på vej per 6. marts 2018

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

April

Endelig vedtagelse af lokalplan for Toelt

Planlægning for tidligere Prøvelyst Teglværk i Karlebo

Orientering om Bygningsreglement 2018

Orientering om servicemål for sagsbehandlingstider

 

Maj 

Fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal

 

Senere

Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for vandløb

Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å

Støj fra motorvej

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Delegationsplan optages under ”senere” – afventer behandling i Økonomiudvalget.