Nr.55 - Udmøntning af pulje til bevaringsværdige bygninger

Sagsnr.: 17/19931

 

Beslutningstema

Stillingtagen til udmøntning af pulje til bevaringsværdige bygninger.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har i budget 2016 og 2017 afsat i alt 300.000 kroner i en pulje til forbedring af bevaringsværdige bygninger, og herefter 200.000 årligt.

 

Udpegningen af bevaringsværdige bygninger, som kan komme i betragtning til puljen, er sket i forbindelse med kommuneplanen. Udpegningen blev besluttet i Byrådet i oktober 2017 og Kommuneplan 2017 indeholder nu et bilag med alle bevaringsværdige bygninger oplistet (alt i alt 1.397 bygninger).

 

Tildeling af midler fra puljen til bevaringsværdige bygninger kan ske på flere forskellige måder:

 

  1. Byrådet kan nedsætte et såkaldt Bygningsforbedringsudvalg (jf.  byfornyelsesloven) til at varetage tildelingen af midler fra puljen.

 

  1. Tildeling af midler fra puljen kan besluttes af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

  1. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan delegere til administrationen at træffe beslutninger om tildeling af midler fra puljen.

 

Retningslinjer for tildeling af midler

Uanset hvem der skal træffe beslutning om tildeling af midler, skal der foreligge retningslinjer for ansøgningsprocedure, kriterier for tildelingen, vilkår for tildeling mv. Administrationen har udarbejdet et forslag til sådanne retningslinjer (bilag 1). De foreslåede kriterier for tildeling, samt vilkår for tildeling svarer til byfornyelseslovens regler herom.

 

Den videre proces

Den videre proces for anvendelsen af puljen til bevaringsværdige bygninger vi afhænge af, hvilken tildelingsprocedure, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget beslutter.

 

Når tildelingsprocedure og retningslinjer for tildeling ligger fast, vil administrationen informere ejere af bevaringsværdige bygninger om støttemuligheden og ansøgningsproceduren.

 

Forbruget fra puljemidlerne vil i bero dels på hvilke kriterier for tildeling, der besluttes. Og dels – naturligvis - hvor mange og hvilke ansøgninger der modtages. Uanset disse ukendte faktorer forventes dog, at en væsentlig del af de nuværende midler i puljen anvendes i 2018.

 

Tidligere tildelte midler

Fredensborg-Humlebæk og derefter Fredensborg Kommune har i perioden 2003 til 2009 haft et Bygningsforbedringsudvalg, som tildelte støtte til bevaringsværdige bygninger. Støtten blev tildelt som lån, der bliver indfriet ved ejerskifte. Lånene har dog ikke første prioritet i en eventuel tvangsauktion, hvilket betyder at kommunen ikke kan være ikke kan være 100% sikre på at få pengene retur.

 

Den samlede sum af lån, der endnu ikke er indfriet udgør i alt knap 600.000, fordelt på beløbsstørrelser fra kr. 20.000 til 200.000. Administrationen anbefaler, at pengene fra lån, der indfris, fremover tilgår puljen til bevaringsværdige bygninger.

Bevilling

Byrådet har i budget 2016 og 2017 afsat i alt 300.000 kroner i en pulje til forbedring af bevaringsværdige bygninger. Disse kan overføres til 2018, ifølge økonomihåndbogens regler om 100% overførsel af puljemidler.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget hvad angår hvad angår indstillingens punkt 1.

Økonomiudvalget hvad angår indstillingens punkt 2 og 3.

 

Indstilling

  1. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget delegerer til administrationen at træffe beslutninger om tildeling af midler fra puljen (jf sagsfremstillingens alternativ 3).]
  2. At de i 2016 og 2017 afsatte puljemidler til bevaringsværdige bygninger, overføres til 2018.
  3. At penge fra tidligere lån, der indfris, fremover tilgår puljen til bevaringsværdige bygninger.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget dog ønsker at der med passende intervaller forelægges en orientering om tildelinger - dette med henblik på evaluering.