Nr.44 - Træffetid

Beslutningstema

 

 

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Pia og Christian Jørgensen havde foretræde i sag nr. 46 ”§ 14 forbud til lokalplan L4”. Omdelte bilag tilføjet dagsordenen.

 

Mads Frank Zandersen og Hanne Eberhardt havde ligeledes foretræde i sag nr. 46 ”§ 14 forbud til lokalplan L4”.

 

Peter Thomas Brandt og Lenette Qvist Brandt havde foretræde i sag nr. 50 ”Nedrivning af bebebyggelsen og opførelse af nyt enfamiliehus, Sørupvej 41 i Sørup”. Bilag: Sørupvej 41 omdelt.

 

Charlotte Mai og Christian Mark havde foretræde i sag nr. 45 ”Orientering om høring af lokalplan F118 for Kronprinsensvej”. Bilag med oversigtskort for 1-planshus henholdsvis 1½-planshus omdelt.

 

Per Henriksen, Ole Pedersen mfl. havde foretræde i sag nr. 45 ”Orientering om høring af lokalplan F118 for Kronprinsensvej”.