Nr.96 - Sager på vej per 8. maj 2018

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi:

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

 29. maj

  • Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for vandløb
  • Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å
  • Endelig vedtagelse af lokalplan F117 for Fredensborg bymidte
  • Endelig vedtagelse af lokalplan F120 erhvervsområde i Fredensborg

 

August

  • Orientering om Bygningsreglement 2018

Senere

  • Placering af nyt skydecenter
  • Støj fra motorvej
  • Afblænding af olietanke
  • Kommissorium Dialogforum for Vandløb

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning med tilføjelse af

- Miljøtilsyn 2018/2019

- Energiforsyning i kommunale bygninger – det kloge valg