Nr.95 - Orientering per 8. maj 2018

Sagsnr.: 17/8120

 

Sagsfremstilling og økonomi

Orientering om præcisering af ønske til Fingerplanrevisionen spor 2

Administrationen har overfor Erhvervsstyrelsen præciseret et af kommunens ønsker til Fingerplanrevisionen spor 2.

Byrådet besluttede d. 19. juni 2017, at fremsende 11 ønsker til ændringer af Fingerplanen ifm. den pågående revision. Et af disse ønsker er, at Fredensborg by bliver givet samme udviklingsmuligheder som Kokkedal, Nivå og Humlebæk. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede d. 3. oktober 2017, at man var positive overfor en udvidelse af SuperBrugsen i Fredensborg. For at SuperBrugsen skal kunne foretage den ønskede udvidelse fra 3.000 kvm til ca. 4.400 kvm, kræver det, at der bliver givet samme udviklingsmuligheder som i Kokkedal, Nivå og Humlebæk, og nærmere bestemt at man kan planlægge for bydelscenter i byen. Administrationen har derfor overfor Erhvervsstyrelsen præciseret, at ønsket om at Fredensborg by bliver givet samme udviklingsmuligheder som de øvrige byer blandt andet indbefatter, at der i Fredensborg gives mulighed for at planlægge for bydelscenter i byen.

 

Orientering om høring af revision af Råstofplan 2016

Region Hovedstadens revision af Råstofplan 2016 er i offentlig høring fra d. 21. marts til d. 16. maj 2018. Fredensborg Kommune fremsender ikke høringssvar.

En råstofplan indeholder konkrete indvindingsområder og interesseområder. Disse områder skal sikre, at råstofindvinding på egnede arealer ikke bliver forhindret gennem anden planlægning eller ændret arealanvendelse. I Fredensborg Kommune var der i Råstofplan 2016 tre udpegninger. Disse udpegninger er uændrede i revisionen af Råstofplan 2016, og administrationen har derfor vurderet at det ikke er relevant at indsende høringssvar.

 

Møde med vandløbsinteressenter

Der afholdes møde mellem udvalget og Dialogforum for vandløb den 9. maj kl. 18-20 på rådhuset

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.