Nr.87 - Ændret vejnavn for del af Teglgårdsvej

Sagsnr.: 17/25189

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om vejnavn for del af Teglgårdsvej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 30. november 2017 blev det besluttet, at en del af Teglgårdsvej kunne navngives Gammel Torpenvej.

 

Administrationen har efterfølgende fået en henvendelse fra beboerne på Torpenvangen 69-75, der ligeledes ønsker, at blive omfattet af vejnavneændringen, så de også får adresse på Gammel Torpenvej.

 

Plan-, Miljø og Klimaudvalgets beslutning samt ønsket fra Torpenvangen 69-75, har været udsendt i partshøring til ejerne af ejendommene Teglgårdsvej 101-155 og Torpenvangen 69-75. der indkom i alt 6 tilbagemeldinger, og de var overvejende positive, dog på nær et høringssvar fra formanden for Humlebæk Menighedsråd, der ejer ejendommen Teglgårdsvej 131.

Humlebæk Menighedsråd har på et møde drøftet sagen, og har følgende bemærkninger til forslaget om vejnavneskifte:

  • Menighedsrådet frygter at der vil være stor forvirring omkring deres ejendomme, der i givet fald vil have adresse på Nederste Torpenvej hhv. Gammel Torpenvej
  • Menighedsrådet bemærker, at vejnavneændringens effekt fordrer opdatering af GPS systemer
  • Menighedsrådet kan i beslutningen om vejnavneændring ikke se nogle fordele beskrevet.
  • Menighedsrådet mener, at forslaget er usagligt og uhensigtsmæssigt, og vil medføre ulemper for brugerne af Sognegården, Teglgårdsvej 131
  • Menighedsrådet mener ikke at vejnavneændringen bør gennemføres

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 436 af 02.05.2014 om vejnavne og adresser

 

Bekendtgørelse nr. 1080 af 05.09.2013 vedr. bygnings- og boligregister (BBR)

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Kommunikation

Beslutningen skal skriftlig meddeles til alle ejerne af de berørte ejendomme

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At ansøgning om ændret adresser for Teglgårdsvej 101-155 imødekommes.
  2. At ansøgningen om ændret vejnavn for Torpenvangen 69-75 imødekommes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Godkender administrationens indstilling.