Nr.99 - Godkendelse af dagsordenen

Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Dagsordenen og tillægsdagsorden godkendt med den ændring at sagerne 104 og 105 blev fremrykket til behandling umiddelbart efter sag 100.

Hanne Berg (F) og Flemming Rømer (O) fraværende.

Ergin Özer (A) gik kl. 20.10 under behandling af sag nr. 107 ”Prioritering af større planopgaver”.