Nr.112 - Sager på vej per 29. maj 2018

Sagsnr.: 17/28298

 
Ergin Øzer (A), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

 

August

  • Endelig vedtagelse af lokalplan H111 for rækkehusbebyggelse ved Teglgårdsvej
  • Ansøgning om landzonetilladelse til ny gård, Fredtoftevej 3
  • Orientering om Bygningsreglement 2018

 

Senere

  • Placering af nyt skydecenter
  • Initiativer på hesteområdet
  • Støj fra motorvej
  • Afblænding af olietanke
  • Kommissorium Dialogforum for Vandløb
  • Miljøtilsyn 2018/2019
  • Energiforsyning i kommunale bygninger – det kloge valg

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.