Nr.111 - Orientering per 29. maj 2018

Sagsnr.: 17/8120

 
Ergin Øzer (A), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O)

Sagsfremstilling og økonomi

Usserød Å projektet

Usserød Å projektet er blevet optaget i publikationen Klima100. Klima100 er et initiativ der har til formål at bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem. Og ikke mindst skal det give et solidt skulderklap til de kommuner, der går forrest og for alvor skubber på den grønne omstilling. (Se https://realdania.dk/projekter/klima100)

I alt 162 løsninger fra 81 danske kommuner er nomineret til Klima100-kampagnen. Alle indsendte ansøgninger bliver vurderet af en række eksperter på baggrund af en indledende screening fra Sustainia, og 100 udvalgte løsninger vil blive samlet i en publikation.

Publikationen bliver lanceret den 23. maj 2018 under Nordic Clean Energy Week, efterfulgt af et stort event den 24. maj i BLOX i København, hvor repræsentanter fra landets kommuner får mulighed for at dele viden og erfaringer om klimaløsninger. 

Usserød Å samarbejdet mellem Fredensborg, Hørsholm og Rudserdal kommuner samt de tilhørende forsyninger bygger på et EU-finansieret projekt. Samarbejdet koordineres af Fredensborg Kommune.

 

Lokalplan F120 og kommuneplantillæg 2

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 10. april 2018 at sende planerne i offentlig høring. Planerne var i offentlig høring fra den 17. april til den 15. maj 2018. Der indkom ingen høringssvar i perioden. Da planerne er kategoriseret som B-lokalplan betyder dette, at administrationen vedtager planerne endeligt. Administrationen forventer at planerne bliver vedtaget i uge 21.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.