Nr.110 - Sager behandlet på lukket møde den 29. maj 2018

Sagsnr.: 17/28299

 
Ergin Øzer (A), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 113 ”Godkendelse af fondsansøgning til Den Grønne Slotsby”.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Sag nr. 113 ”Godkendelse af fondsansøgning til Den Grønne Slotsby”.

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Sag nr. 114 ”Salg af areal på Kronprinsensvej”.

Et flertal anbefaler at arealet ikke sælges medmindre det kan sikres, at der ikke etableres størrebyggemulighed.