Nr.100 - Træffetid

Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

I sag nr. 104. ”Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for offentlige vandløb i kommunen” havde Fredensborg Vandløbslav v/Christian Witt og Søren Hansen foretræde.

 

I sag nr. 105. – ”Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å” havde Grundejerforeningen Jellerødgaard v/Mogens Kjær Petersen foretræde. Præsentation fra Grundejerforeningen Jellerødgaard blev omdelt.