Nr.6 - Træffetid

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Kl. 17:00 Karsten Brandt Hoppe Rosenlund og Christian Baastrup, landinspektør havde foretræde i forbindelse med sag nr. 22. ” Slotsgade 2C - Opførelse af enfamiliehus udenfor byggefelt”.

 

Kl. 17:10 Søren Bredvig havde foretræde i forbindelse med sag nr. 27 ” Lovliggørelsessag, Kirkeltevej 142”.

 

Kl. 17:20 Fra Bevaringsforeningen havde No Widding og Lisbeth Holdum  foretræde i forbindelse med sag nr. 18 ”Nedrivning af bebyggelsen og opførelse af nyt enfamiliehus, Sørupvej 41 i Sørup”.

 

Kl. 17:30 Thue Mylin havde på vegne af Langstrup Mosens venner foretræde i forbindelse med sag nr. 13 Godkendelse af revurderede vilkår for Langstrup Flugtskydebane” samt sag nr. 16 Landzonetilladelse, skydehuse Langstrup Flugtskydebane”.