Nr.5 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Dagsordenen godkendt.