Nr.26 - Sager på vej per 9. januar 2018

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

Februar

  • Forslag til lokalplan for Fredensborg bymidte
  • Endelig vedtagelse af lokalplan for Toelt landsby
  • Placering af nyt skydecenter
  • Orientering om status på sagen om Lars Foss Kemis affaldsdeponering

 

Marts

  • Orientering om Bygningsreglement 2018
  • Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for vandløb
  • Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å
  • Ligebehandling af boligveje

 

 

Senere

  • Principper for ny lokalplan for Nivå Bymidte

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Sag om støj fra motorvej tilføjes.